Sa Unio Formentera #FormenteraVolCanvi

Sa Unió lamenta el vot en contra d’adaptar les subvencions de paret seca a les circumstàncies actuals

Sa Unió lamenta el vot en contra d’adaptar les subvencions de paret seca a les circumstàncies actuals

 

  • Recorden que “es complicat trobar materials com antigament”, fet pel qual sol·liciten que es tengui en compte aquest problema en l’elaboració de bases
  • La coalició també ha demanat millores en el repartiment de gas butà i a l’arxiu històric, així com la posada en marxa d’un pla de recuperació i potenciació del sector ramader

 

Sa Unió de Formentera PP- Compromís ha lamentat el rebuig del ple del Consell a la seua proposta en matèria de parets de pedra seca, en la qual demanaven que es tengui en compte la problemàtica en la seua rehabilitació i construcció i per tant, l’adaptació de les bases de les subvencions a la realitat actual dels materials disponibles i professionals existents a Formentera. En aquest sentit, han recordat que “actualment és complicat trobar pedra i lloses com antigament i també “paredadors” professionals, fet pel qual moltes parets s’han hagut d’adaptar a les circumstàncies actuals”.

 

La coalició també ha qüestionat l’oposició de l’equip de govern quant a implementar mesures per aturar el descens de la ramaderia de petits remugants a l’illa, així com a la posada en marxa d’un pla de recuperació i potenciació del sector ramader.

 

D’altra banda, han mostrat la seua satisfacció per les propostes que sí han rebut suport unànime, com la millora del repartiment del gas butà i la millora de les instal·lacions de l’arxiu històric i digitalització de documents. En el cas del butà, proposta que s’ha tornat a presentar quatre mesos després amb l’objectiu d’oferir un servei òptim i de qualitat, han recordat que en les darreres setmanes s’han tornat a repetir les deficiències en aquest servei, fet al que s’ha d’afegir el tancament de l’oficina as Ca Marí.

 

Quan a l’arxiu històric, a més de la millora esmentada, també s’ha aprovat reclamar a l’arxiu d’Eivissa els documentes que tenen de Formentera. Els consellers han recordat que “el nostre arxiu es troba actualment en unes dependències del Consell amb espai reduït i les circumstàncies requereixen un espai més ampli i més òptim per a la seua consulta”.

 

La coalició ha donat suport a la reclamació d’un pla de control de la processionària del pi i la defensa del servei públic de Correus.

 

Preguntes

Sa Unió de Formentera PP- Compromís ha preguntat per la concessió de la cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc, que tot i que es va adjudicar en octubre de 2015 per una vigència de quatre anys i dos prorrogables i ja executats, no hi ha encara bases per iniciar un nou procés de licitació.

 

Quant a carreteres, han recordat que “és el Consell qui té la competència directa i no està portant a terme actuacions de millora perquè no vol invertir de la pròpia arca municipal fins no comptar amb el suport del Ministeri per signar un nou conveni de carreteres. En aquest sentit, cal recordar que l’anterior va finalitzar el 2015 i en l’actualitat segueix sense formalitzar-se’n un de nou”.

 

25, novembre, 2021

Deja un comentario